“I’m Still King” Exhibition Reveals Deep Inner World of Black Men at Factor IJ

“I’m Still King” Exhibition Reveals Deep Inner World of Black Men at Factor IJ

**Press release**

*24 augustus 2023*

**”I’m Still King” Exhibition Reveals Deep Inner World of Black Men at Factor IJ**

*Amsterdam, IJburg* – MCJ Studio is proud to announce the exhibition “I’m Still King”, a poignant series of three paintings created by visual artist Marilva Berrenstein. This extraordinary exhibition explores the complex intersection between the public and stereotyped portrayals of black men in Western society and their profound inner world, where vulnerability is silently discovered and broken through.

“I’m Still King” presents a unique perspective on the experiences of three young men, who candidly shared their personal stories of vulnerability and how these experiences contributed to their growth and development. Through stunning visual art forms, Marilva Berrenstein brings their stories to life and invites audiences to reflect on the deeper layers of human emotions and identity.

Marilva Berrenstein is not only the owner of MCJ Studio, but also a creative thinker who brings together her passion for art and culture in contemporary contexts. Her work is known for the way it explores complex social issues and translates them into meaningful visual artworks.

The exhibition “I’m Still King” is a temporary artistic experience not to be missed. The paintings will be on display from 16 to 30 September 2023. Factor IJ, a renowned cultural platform in Amsterdam IJburg, has selected MCJ Studio as part of their program called “Spotlight”, which puts emerging artists and cultural innovations in the spotlight .

This is an opportunity for the public to experience the power of art and to reflect on important themes shaping our society. “I’m Still King” promises to be a moving journey that challenges viewers to look beyond superficial imagery and embrace the depth of human emotion and growth.
For more information on the exhibit, artist Marilva Berrenstein, and MCJ Studio, visit our website at www.mcjstudio.me


**Persbericht**

*24 augustus 2023*

**”I’m Still King” Expositie onthult diepe innerlijke wereld van zwarte mannen bij Factor IJ**

*Amsterdam, IJburg* – MCJ Studio kondigt met trots de expositie “I’m Still King” aan, een aangrijpende serie van drie schilderijen gemaakt door de beeldend kunstenaar Marilva Berrenstein. Deze buitengewone tentoonstelling onderzoekt de complexe kruising tussen de publieke en stereotiepe beeldvorming van zwarte mannen in de westerse samenleving en hun diepgaande innerlijke wereld, waar kwetsbaarheid in stilte wordt ontdekt en doorbroken.

“I’m Still King” presenteert een uniek perspectief op de ervaringen van drie jonge mannen, die openhartig hun persoonlijke verhalen over kwetsbaarheid hebben gedeeld en hoe deze ervaringen hebben bijgedragen aan hun groei en ontwikkeling. Door middel van verbluffende visuele kunstvormen brengt Marilva Berrenstein hun verhalen tot leven en nodigt ze het publiek uit om na te denken over de diepere lagen van menselijke emoties en identiteit.

Marilva Berrenstein is niet alleen de eigenaar van MCJ Studio, maar ook een creatieve denker die haar passie voor kunst en cultuur samenbrengt in eigentijdse contexten. Haar werk is bekend om de manier waarop het complexe sociale kwesties verkent en deze vertaalt naar betekenisvolle visuele kunstwerken.

De expositie “I’m Still King” is een tijdelijke artistieke belevenis die u niet mag missen. De schilderijen zullen te bewonderen zijn van 16 tot en met 30 september 2023. Factor IJ, een gerenommeerd cultureel platform in Amsterdam IJburg, heeft MCJ Studio geselecteerd als onderdeel van hun programma genaamd “Spotlight”, dat opkomende kunstenaars en culturele innovaties in de schijnwerpers zet.

Dit is een kans voor het publiek om de kracht van kunst te ervaren en te reflecteren op belangrijke thema’s die onze samenleving vormgeven. “I’m Still King” belooft een ontroerende reis te worden die de kijkers uitdaagt om voorbij oppervlakkige beeldvorming te kijken en de diepte van menselijke emotie en groei te omarmen.
Voor meer informatie over de expositie, kunstenaar Marilva Berrenstein, en MCJ Studio, bezoek onze website op www.mcjstudio.me

admin

Find me on: Web

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.

Shop